Úvodní strana

Projekce Mělník, Ing. Eva Waltrová zajišťuje projektovou dokumentaci pro novostavby i rekonstrukce a úpravy stávajících objektů, stavební dozor.

Spolupracujeme s projektanty rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, vody a tepla, kanalizace, požárním a energetickým specialistou.

Stavební dokumentace může být zpracována ve stupních:

  • studie
  • podklady pro územní rozhodnutí
  • stavební ohlášení
  • stavební povolení
  • dokumentace skutečného provedení, passport

Praxe v oboru od roku 1980 zaručuje profesionální zpracování projektu včetně zajištění statického posudku a kompletní přípravy pro schválení stavebním odborem.